Preview Mode Links will not work in preview mode

Bli en bättre golfare - med MXPGolf.se

Sep 24, 2018

Bonusavsnittet av Bli en bättre golfare med MXPGolf.se går in på utvärdering av ditt spel och varför det är en så bra idé att utvärdera ditt spel nu, innan vintersäsongen startar! 


Sep 14, 2018

Max Persson bjuder in dig till en podcast för golfare som vill bli ännu bättre. I pilotavsnittet berättar Max om sin resa till där han är idag, hur det kommer sig att han blev golftränare och varför han startade MXPGolf.se.