Preview Mode Links will not work in preview mode

Bli en bättre golfare - med MXPGolf.se

Oct 29, 2018

Veckans avsnitt av Bli en bättre golfare fokuserar helt och hållet på vintern och de skillnader vi som golfare kan göra för oss själva under vintersäsongen. 


Oct 22, 2018

I veckans avsnitt av Bli en bättre golfare diskuterar Max träningssätt och träning för oss som golfare. Allting inriktat på hur du blir en bättre golfare. 


Oct 15, 2018

I veckans avsnitt går jag igenom min grundläggande syn på Spelstrategi och dess inverkan på vårt resultat. Vad är de vanliga missarna vi gör och vilka frågor är viktiga att ställa oss själva inför en runda eller inför ett slag?


Oct 8, 2018

I veckans avsnitt diskuterar Max två viktiga koncept att skilja på för alla golfare. Teknik och färdighet, vilken av dem två är det du egentligen behöver träna mer på för att bli jämnare? 


Oct 1, 2018

Första avsnittet av podcasten Bli en bättre golfare med MXPGolf.se svarar också på frågan HUR du blir en bättre golfare. Vad är Max syn på golfutveckling?