Preview Mode Links will not work in preview mode

Bli en bättre golfare - med MXPGolf.se


Feb 18, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Max en kliché men en väldigt viktig sådan. Skillnaden mellan att spela golf och att spela golfsving.